top of page

Gedragscode

Sociale veiligheid binnen de BSV Paddepoel betekent dat bezoekers, vrijwilligers en leden, zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging.

Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen de BSV Paddepoel heeft, te worden onderschreven.
 

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die de BSV Paddepoel getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Bij het niet kunnen overleggen van een VOG, is de BSV Paddepoel genoodzaakt om de potentiële vrijwilliger te weren. Via de BSV Paddepoel is het mogelijk om kosteloos een VOG aan te vragen.

 

Aanstellingsbeleid

De BSV Paddepoel werkt met volwassenen en kinderen. Vooral het werken met kinderen vinden wij een serieuze aangelegenheid. Om deze reden vinden wij het belangrijk dat wij alleen met geschikte vrijwilligers werken. Daarom hanteren wij de volgende voorwaarden bij het aannemen van vrijwilligers:
 

 1. Alle potentiële vrijwilligers hebben voor aanname een individueel gesprek met een bestuurslid van de BSV Paddepoel. In dit gesprek komen de volgende punten aan de orde:

  • Motivatie van de persoon om bij de BSV Paddepoel te komen werken.

  • Arbeidsverleden / ervaringen

  • Het belang dat de BSV Paddepoel hecht aan een veilig klimaat voor de kinderen en andere bezoekers.

  • Verklaring Omtrent Gedrag. (kosteloos aan te vragen via ons)

  • Gedragsprotocol.

 2. Om bij ons vrijwilligerswerk te mogen verrichten, moet je in bezit zijn van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) en moet je het gedragsprotocol ondertekenen.

bottom of page